Deň zeme 2017 - čistenie potoka

Späť

 27.06.2017

Miestny odbor Matice slovenskej Hermanovce nad Topľou v spolupráci s DHZ Hermanovce nad Topľou aj tento rok zorganizoval v poradí už 3. ročník akcie s názvom Čistenie potoka pri príležitosti Dňa zeme.
Deň zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a pripomíname si ho od roku 1970. Iniciátorom bol environmentálny aktivista a senátor USA zo štátu Wisconsin Gaylord Nelson. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete a pripája sa k nej stále viac ľudí. Keďže nám nie je ľahostajný stav prírody a životného prostredia v našej obci, aj my sme sa pripojili k tejto iniciatíve.
Cieľom tejto akcie je vzbudiť záujem našich občanov, no najmä detí a mládeže o životné prostredie a aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Z roka na rok sa k nám pridáva čoraz viac detí , čo nám robí veľkú radosť. Teší nás, že táto akcia neostala bez povšimnutia a že prispela k zvýšeniu ekologického povedomia najmä mladej generácie.
Pri tejto príležitosti sa nás zišlo 22 dobrovoľníkov, z toho 10 detí a dorastencov a s plným nasadením sme sa pustili do práce. Rozdelili sme sa do skupín a postupne sme čistili brehy miestneho potoka v úseku od ihriska až po Ščevicu. Musím podotknúť, že odpadkov rôzneho charakteru bolo neúrekom. Po skončení upratovanie putovali vrecia plné odpadu do kontajnera. Nakoniec nadišiel čas aj na zaslúženú odmenu, ktorou bola opekačka pod altánkom pri Ščevici.

2017 cistenie potoka 12017 cistenie potoka 22017 cistenie potoka 3

2017 cistenie potoka 42017 cistenie potoka 5

Dúfame, že táto naša iniciatíva osloví občanov našej obce a že v budúcnosti sa k nám pripojí čoraz viac ľudí. Naučme sa vnímať našu Zem nielen očami, ale aj srdcom. Miestny odbor Matice slovenskej Hermanovce nad Topľou v spolupráci s DHZ Hermanovce nad Topľou aj tento rok zorganizoval v poradí už 3. ročník akcie s názvom Čistenie potoka pri príležitosti Dňa zeme.
Deň zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a pripomíname si ho od roku 1970. Iniciátorom bol environmentálny aktivista a senátor USA zo štátu Wisconsin Gaylord Nelson. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete a pripája sa k nej stále viac ľudí. Keďže nám nie je ľahostajný stav prírody a životného prostredia v našej obci, aj my sme sa pripojili k tejto iniciatíve.
Cieľom tejto akcie je vzbudiť záujem našich občanov, no najmä detí a mládeže o životné prostredie a aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Z roka na rok sa k nám pridáva čoraz viac detí , čo nám robí veľkú radosť. Teší nás, že táto akcia neostala bez povšimnutia a že prispela k zvýšeniu ekologického povedomia najmä mladej generácie.
Pri tejto príležitosti sa nás zišlo 22 dobrovoľníkov, z toho 10 detí a dorastencov a s plným nasadením sme sa pustili do práce. Rozdelili sme sa do skupín a postupne sme čistili brehy miestneho potoka v úseku od ihriska až po Ščevicu. Musím podotknúť, že odpadkov rôzneho charakteru bolo neúrekom. Po skončení upratovanie putovali vrecia plné odpadu do kontajnera. Nakoniec nadišiel čas aj na zaslúženú odmenu, ktorou bola opekačka pod altánkom pri Ščevici.
Dúfame, že táto naša iniciatíva osloví občanov našej obce a že v budúcnosti sa k nám pripojí čoraz viac ľudí. Naučme sa vnímať našu Zem nielen očami, ale aj srdcom.
Zoznam podujatí:

Archív