Kultúra

Späť

 29.02.2012

V našom kultúrnom dome sa počas celeho roka organizujú kultúrne besiedky. Vystupujú v nich pravidelne žiaci materskej a základnej školy. Pravidelnými sa stali vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek a dňa rodiny, Dňa detí, Dňa obce Hermanovce nad Topľou, Dňa úcty k starším, Vianočná besiedka a pod.

Pre žiakov materskej a základnej školy sa pravidelne organizuje karneval, pre dospelých ples.

Pri Cirkvi bratskej a  evanjelickej a.v. pôsobia spevokoly. V rímskokatolíckej cirkvi pri slávnostných príležitostiach spieva tiež spevokol.

Počas roka Obecný úrad na základe záujmu občanov organizuje autobusové výlety do Poľska a Maďarska.


Zoznam podujatí:

Archív