Oslavy 71. výročia oslobodenia obce Hermanovce nad Topľou

Späť

 18.01.2016

Dňa 16.1.2016 sa v Hermanovciach nad Topľou uskutočnili oslavy 71. výročia oslobodenia obce, ktoré tento rok pripravila obec v spolupráci so základnou školou a Miestnym odborom Matice Slovenskej v Hermanovciach nad Topľou. Súčasťou osláv bola strelecká súťaž detí, mládeže a dospelých, ktorá začala o 9:00 hodine v kultúrnom dome a skončila o 12:30. V troch kategóriách sa jej celkovo zúčastnilo 46 strelcov. Strieľalo sa na terč zo vzdialenosti 7m, po päť výstrelov, tri boli nástrelné zo vzduchových zbraní s pevnými mieridlami. V kategórii mladších detí mali najlepšiu mušku Martin Rudý (45 bodov), Sebastián Rozkoš (44 b) a Tobias Pankuch (37 b). Z dievčat Kristína Kriváková (31 b), Alica Pivovarníková (26 b) a Nela Juhaščiková (12 b). V staršej kategórii detí od 11 do 15 rokov boli najlepšími Jonatán Juhaščik (47 b), Gabriel Ondič (47 b) a Šimon Rozkoš (44 b). Z dievčat sa najlepšie umiestnili Jarka Andreková (44 b), Viktória Andreková (41 b) a Simona Pivovarníková (39 b). Medzi mládežou a dospelými bolo poradie chlapcov a dievčat nasledovné: Samuel Prištiak (49b), Jakub Gajdoš (46 b) a Samuel Sciranka (46 b). Anna Prištiaková (49 b), Kristína Juhaščiková (48 b) a Sára Juhaščiková (48 b). Každý zúčastnení bol odmenení sladkosťou, čajom, najlepší medailou a malým darčekom a všetci myslím dobrým pocitom z toho, ako povedal jeden z rodičov, že je lešie pozerať na mušku pušky ako na televízor.

2016 01 16 oslobodenie obce 012016 01 16 oslobodenie obce 022016 01 16 oslobodenie obce 032016 01 16 oslobodenie obce 042016 01 16 oslobodenie obce 052016 01 16 oslobodenie obce 062016 01 16 oslobodenie obce 072016 01 16 oslobodenie obce 082016 01 16 oslobodenie obce 09

Oslavy pokračovali od 13.00 hodiny hymnou, nástupom čestnej stráže zloženej z členov Mladej Matice a príhovormi pozvaných hostí. Ako prvý sa prítomným prihovoril a privítal hostí zástupca starostu Pavol Haško. Jozef Niko poinformoval o nainštalovanej výstave fotografií, listov a životných príbehov, ktoré sa odohrali v obci počas 2. svetovej vojny. Milan Böhmer vo svojom vystúpení opísal ako prebiehalo oslobodzovanie topľanskej doliny a priľahlých obcí. Na povinnosť byť hrdými na velikánov slovenského národa, pretože hrdinov potrebujeme, aby sme svoj národ zachovali aj v budúcnosti upozornil predseda Mladej Matice JUDr. Marián Gešper. ,,Vojna je len pokračovanie ekonomiky násilnou formou." Takúto pravdivú definíciu vojny sme počuli z úst zástupcu SZPB Mgr. Petra Kasardu. Po tejto časti nasledovalo kladenie vencov a čestná salva na cintoríne, kde sú pochovaní padlí vojaci Július Rajták a dvaja neznámi.
Július Rajták sa narodil sa 17.4.1917 v Lamači, dnešná časť Bratislavy. Absolvoval učiteľský ústav v Bratislave. V roku 1937 pôsobil ako učiteľ v Jabloňove nad Turňou a potom aj v Dolných Krškanoch, Veľkom Záluží, Mojtíne a naposledy na ľudovej škole v Púchove. Dôst.zást.asp. Július Rajták pôsobil vo funkcii pobočníka Poľnej jednotky PÚV (Pluk útočnej vozby), neskôr v prápore KPÚV (kanón proti útočnej vozbe), ktorý sa skladal z veliteľstva, stot.útv. František Adam, pobočník dôst.zást.asp. Július Rajták, práporným zbrojárom bol rtk.zbroj. Pavel Augustín. Veliteľstvo práporu bolo umiestnené v Čemernom. Počas SNP sa zapojil ako vojak v boji proti fašistom v partizánskej skupine Čapajev. Padol hrdinskou smrťou 7.9.1944 v Hermanovciach nad Topľou, kde je aj pochovaný s ďalšími padlými. (zdroj Pedagogická encyklopédia Slovenska, Pluk útočnej vozby)

2016 01 16 oslobodenie obce 102016 01 16 oslobodenie obce 122016 01 16 oslobodenie obce 16
2016 01 16 oslobodenie obce 132016 01 16 oslobodenie obce 142016 01 16 oslobodenie obce 15

Po návrate z cintorína sa na štartovaciu čiaru postavilo 37 prevažne mladých bežcov a detí. Tento rok sa totižto bežal už druhý ročník Behu oslobodenia obce Hermanovce nad Topľou. Jedná sa o symbolický beh našou obcou, kde na výber bola dĺžka tratí od 1,3 km, 2,2 km, 3,3 km postupne až po 6, 8 km. Najrýchlejším sa najdlhšiu 6,8 km dlhú trať podarilo zdolať za 29 minút, bežalo sa však v pokojnom, zimnom tempe. Celkovo sme spolu odbehli 96,2 km, čo predstavuje priemerne 2,6 km na každého bežca. Po návrate z behu dobre padol teplý čaj a guláš z kuchyne Matice Slovenskej.

2016 01 16 oslobodenie obce 172016 01 16 oslobodenie obce 182016 01 16 oslobodenie obce 19

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto spomienkovej akcie a taktiež aj tým, ktorí prišli, či už na streleckú súťaž, či na oficiálnu časť alebo symbolický beh. Zvlášť chcem poďakovať deťom a mládeži, že si v takom hojnom počte našli cestu na toto podujatie a ukázali, že im patrí naša budúcnosť a oplatí sa do nej investovať čas, prostriedky a námahu.
Jozef Niko

Zoznam podujatí:

Archív