Na pamäť budúcim generáciám

Späť

 10.10.2016

2016 08 26 matica 2
     2016 08 26 matica 1     2016 08 26 matica 3

Na starej hranici Zemplína a Šariša pri obciach Hermanovce n. T. a Petrovce stojí ako pomyslený hraničný kameň kužeľovitý vrch Oblík. Už od dávnych čias budí pozornosť nielen svojím masívnym, ale aj oproti okolitej prírode netypicky pravidelným tvarom, ktorý pripomína z diaľky pyramídu. Vrcholová časť Oblíka je aj národnou prírodnou rezerváciou s domovom pestrej mozaiky rastlín.
Nájdené prehistorické artefakty a zvláštne opracované balvany prezrádzajú, že vrch musel fascinovať ľudí už vo veľmi vzdialenej minulosti. Neskoršie počas feudálneho Uhorska bol preukázateľne úkrytom pre mnohých utečencov, ktorí sa tu skrývali pred vtedajším, nevoľníctvom. Nie je preto prekvapením, že počas 2. svetovej vojny v Hermanovskej kotline pôsobila dnes už legendárna povstalecká brigáda „zväzok Čapajev,“ ktorá využila tento hornatý terén a mala veliteľské postavenie pre ostatné skupiny na východnom Slovensku. Od roku 2014, kedy sa tu uskutočnil Národný zraz MM, členovia z MO MS Hermanovce pokračujú v podujatiach zameraných na regionálne dejiny a osobnosti z roku 1944. Po úspešnom ročníku 2015 i po požiadavke verejnosti pripravil MO MS v Hermanovciach n. T. v spolupráci s obecným úradom a mladými matičiarmi z Vranova, Prešova, Bystrého a Košíc už II. ročník podujatia „Na pamäť budúcim generáciám,“ ktoré spája tzv. živú históriu, scénky, prednášky, športové aktivity, ale aj generačné stretnutie rodákov.
Akcia sa začala ďaleko od hlavných ciest hlboko v lesoch pod Oblíkom pri chate Ľudovíta Kukorelliho, kde je na ihlanovitom pamätníku od minulého roku odhalená z iniciatívy matičiarov pamätná tabuľa tomuto mladému slovenskému dôstojníkovi. Na podujatie, ktoré sa začalo podvečer 26. augusta 2016, prišli domáci aj vzácni zahraniční hostia a to zástupca ústredia SZPB Peter Kasarda, tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie Dmitrij Vaščenko, člen Československej legionárskej obce Jozef Serafin z Prahy - syna odbojára, ale aj matičiara mjr. Jozefa Serafina staršieho pôvodom z Kamennej Poruby, ktorý bojoval až v severnej Afrike.
Po príhovoroch zástupcov starostu obce Ján Kriváka a podpredsedu MS Mariána Gešpera, pripravili členovia Mladej Matice pomyselne predstúpenie brigády pred súd slovenských dejín. Mladí matičiari, ktorí už majú trojročné skúsenosti z podobných podujatí, zahrali tragické osudy príslušníkov slovenského povstaleckého hnutia. Presvedčivý výkon podali mladí matičiari Peter Schvatner, Šimon Ihnát a Miroslav Gešper. Základnou myšlienkou bolo sprítomniť našu históriu objektívne, so všetkými pozitívami i rozporuplnosťami. Súčasne prekonať našu roztrieštenosť, ktorá sa prejavuje pri nezmyselnom vymazávaní častí našich dejín. Veď bez roku 1939 by nebolo roku 1944 a bez SNP by sme isto nepresadili zákon o federácii 1968, ktorý bol štátoprávnym základom k Deklarácii zvrchovanosti 1992 a vzniku Slovenskej republiky 1993!
Po ďalšej časti programu a to rekonštrukcii bojov o Hermanovskú kotlinu zo septembra 1944, nasledovala prednáška znalca dejín M. Bohmera. Večer patril športovým aktivitám pre deti a mládež „povstaleckým chodníkom,“ čo sa stretlo so záujmom najmä detí a bolo zaujímavým spestrením programu. Na druhý deň pri pamätníku zúčastnení položili vence k pamätníku brigády v Hermanovciach n. T., ktorý odštartoval turistický výstup na vrch Šimonka.
Podujatie sa stretlo s veľkou pozornosťou verejnosti a ukázalo, že pohnutá história nášho národa sa odohrávala aj v regiónoch, ktoré svojim významom v ničom nezaostávajú za známejšími a pamätnejšími miestami Slovenska.

Marián Gešper (článok neprešiel jazykovou úpravou)
ZDROJ:http://matica.sk/na-pamat-buducim-generaciam-ii-rocnik/Zoznam podujatí:

Archív