74. výročie oslobodenia obce

Späť

 23.01.2019

Obec Hermanovce n/T si pripomenula 74. výročie oslobodenia obce Hermanovce n/T. Bol to 5. ročník tohto podujatia na príprave, ktorého sa podieľala ZŠ Hermanovce n/T, MO MS Hermanovce n/T a obec Hermanovce n/T. Toto podujatie je už pevnou súčasťou kultúrno-spoločenského života našej obce a slúži na to, aby sme si každoročne pripomenuli dianie z konca 2. svetovej vojny a prejavili vďačnosť za skutky, ktoré prispeli k formovaniu histórie našej obce v podobe oslobodenia obce z rúk nemeckých vojsk Červenou armádou dňa 19.januára 1945.
Naše pozvanie prijali:
Už tradične pán Peter Kasarda – predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vyšná Olšava
Pán Pavol Čuma – tajomník oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vranov n/T
Pán Ján Jenčo – starosta obce Petrovce
Pán Michal Peter – predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vranov n/T
Pán Ján Repjak - člen oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Petrovce
Pani Helena Lipčaková – predsedníčka základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce n/T a pani Darina Packová – členka základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Vranov n/T a v neposlednom rade aj členovia MO MS Hencovce.
Ak si chcete pozrieť aj ďalšie fotky z akcie, pozrite si foto na obecnej facebookovej stránke:
FB - Hermanovce nad Toplou

Ing. Martin IVAN, starosta obce

{datsopic:235 left}{datsopic:236 left}{datsopic:237 left}{datsopic:238 left}{datsopic:239 left}{datsopic:240 left}{datsopic:241 left}{datsopic:242 left}{datsopic:243 left}{datsopic:244 left}{datsopic:245 left}{datsopic:246 left}{datsopic:247 left}{datsopic:248 left}{datsopic:249 left}

Zoznam podujatí:

Archív