Podmienky na šport v Hermanovciach nad Topľou

Späť

 29.02.2012

Pekná príroda v okolí obce ponúka nespočetné možnosti cykloturistiky a pešej turistiky. V zime je tu vhodný terén na bežeckú turistiku. Obľúbenou trasou je tzv. Hermanovský turistický okruh, zdatnejší domáci turisti si radi výjdu na túru na Oblík alebo na Šimonku. Každoročne pri príležitosti osláv SNP sa v poslednú augustovú sobotu koná výstup na Šimonku.

Obec už pravidelne usporadúva  v zimnom období bežecký lyžiarsky pretek.

Miestna mládež každoročne súťaží o vecné ceny vo vianočnom stolnotenisovom turnaji.

Aj samotná obec poskytuje možnosti na športovanie. Na začiatku obce, na šarišskej strane je futbalové ihrisko a asfaltová plocha s basketbalovými košmi. Na futbalovom ihrisku sa uskutočňujú zápasy dorasteneckého futbalového klubu.

Neďaleko futbalového ihriska, pri miestnom potoku je priestranstvo, ktoré sa využíva ako prírodné klzisko. Má aj umelé osvetlenie a tak ho nielen počas dňa, aj do neskorých hodín, využívajú deti aj dospelí a to dokonca nielen z našej, ale aj z okolitých obci.

Pri základnej škole je vybudované nové multifunkčné ihrisko, na ktorom športovci hrajú futbal, basketbal, volejbal a tenis.

Z histórie: Počiatky futbalu v obci Hermanovce nad Topľou

Povojnové roky obce Hermanovce nad Topľou začínali obnovou rodinných domov poškodených a zhorených počas 2. svetovej vojny, budovaním infraštruktúry - zavedením elektriny do obce, budovaním vodovodu. V týchto časoch vznikali aj športové aktivity - futbal.

Prvými iniciátormi futbalu v obci v tomto čase boli študenti Štefan Tkáč a Michal Ivan. Futbal sa hrával na cestách, sadoch – záhradách, kde neboli ovocné stromy, na Šangľových sadoch (židovské pozemky), na obecných lúkach pri pasení kráv. Futbalové lopty sa vyrábali z klobúkov vypĺňali sa handrami, potom to bola futbalová duša, ktorá sa nafúkala, vložila do klobúka a uviazala. Nasledovali gumenné lopty a až neskôr to bola futbalová kožená lopta, na ktorej kúpu sa urobila zbierka - v tomto období bola totiž príliš drahá.

S elektrifikáciou dediny r. 1951-52 prišiel do Hermanoviec nad Topľou Ladislav Luteránčik – elektrikár, ktorý pochádzal z Prešova. Pričinil sa o další rozvoj futbalu. Doviedol kamarátov, futbalistov z Prešova - pod prímením Derosi, Šaňo, Komár a dalších. Do úplnej zostavy boli zaraďovaní aj domáci futbalisti. Sústredenia a porady sa konali v krčme na námestí u Jána Haška. Futbalovým rozhodcom bol Ján Haško ml., tiež Juraj Palko, ktorý bol nielen rozhodcom, ale aj veľkým iniciátorom a organizátorom futbalu v obci.

futbalistiPrvými futbalistami, ktorí hrali v ďalších futbalových okresných súťažiach a turnajoch r. 1954-1958 boli Juraj Lehet, Jozef Kačkoš, Jozef Andrek , Jozef Minár, Jozef Onder, Andrej Kačkoš, Ján Lipták , Juraj Palko , brankármi boli Július Blažko a Juraj Lipták. Učiteľ Blažko mal zásluhu na formovaní futbalového dorastu tréningom a telocvikom v škole. V tomto období futbal sa hrával medzi mládežou - chlapcami aj počas pasenia kráv na lúkach chotára, čo malo veľký vplyv na rozvoj hermanovského futbalu. Zápasy sa vyjednávali a hrali medzi horným a dolným koncom dediny.

V daľšom období, v rokoch 1958-62 treba spomenúť futbalových hráčov: Andrej Kačkoš, Ján Lipták (č.d. 190) , Ján Mičko, Ján Lipták (č.d. 179) , Ján Pivovárnik, Tomáš Polča (učiteľ základnej školy) a iní. Brankárom bol Imrich Haško a naďalej rozhodcom, iniciátorom a organizátorom futbalu bol Juraj Palko.

Umiestnenie futbalových ihrísk:

  • okolo roku 1950 - na šangľovom sade
  • po roku 1951 na Krajných prílohách
  • v rokoch 1952 - 1954 futbalové ihrisko bolo umiestnené na lúkach pri katastrálnej hranici s obcou Bystré
  • v rokoch 1955 - 1960 na Krajných prílohách a na šangľovom sade r. 1955-1960
  • ďalšia lokalita umiestnenia ihriska bola v terajšej súvislej zástavbe rodinných domov (súp. č. 6)
  • neskôr bolo ďaľšie futbalové ihrisko umiestnené poniže poľného kríža (Kamence)
  • od roku 1983 je vybudované ihrisko na šarišskej strane, v dolnej časti, na začiatku obce

„Športu zdar – zdar” tak sa zdravili futbalisti pred započatím futbalového zápasu.


Zoznam podujatí:

Archív