Fotoreportáž zo stolnotenisového turnaja 2020

Späť

 27.01.2020

Vo všetkých kategóriách stolno-tenisového turnaja v roku 2020 súťažilo dovedna 23 účastníkov.
Medzi najmenšími svoje kategórie ovládli Emma Mičková pred Laurou Mihočovou a Samuel Niko pred Viliamom Sabom a Samuel Liptákom.
Kategóriu dievčat/žien ovládla Simona Karpáčová pred Sofiou Balogovou a Lesanou Rozkošovou.
Kategóriu starších chlapcov ovládol Daniel Niko pred Marianom Petrom a Sebastianom Rozkošom.
Daniel sa svojím víťazstvom kvalifikoval do kategórie mužov. Tu dominoval Ján Vasiľov pred Danielom Nikom a Andrejom Baranom.
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom ako aj obecnému úradu za zorganizovanie ďalšieho ročníka tohto turnaja.
 {datsopic:399 left} {datsopic:400 left} {datsopic:401 left} {datsopic:402 left} {datsopic:403 left} {datsopic:404 left} {datsopic:405 left} {datsopic:406 left} {datsopic:407 left} {datsopic:408 left} {datsopic:409 left} {datsopic:410 left}


Zoznam podujatí:

Archív