79. výročie vypálenia obce

Späť

 07.09.2023

79. rokov uplynulo od udalostí, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou histórie našej obce.

Skoro ráno 7.septembra 1944 nemecké vojsko zaútočilo  s podporou tankov a delostrelectva z juhu na Zlatú Baňu ku Praporcu a po oboch kotlinách Petrovského a Hermanovského potoka až k Oblíku. Hermanovčania mali byť evakuovaní a väčšina z nich sa roztrúsila ešte pred hlavným stretom Nemcov a partizánov. Tvrdý boj vrcholil okolo 11tej hodiny, keď boli skupiny partizánov rozbité a vytlačené z kameňolomu až k štábu pri Oblíku.

Pomstou nemeckých vojakov za potravinovú pomoc partizánom  bola obec Hermanovce n/T 7.septembra 1944 vypálená. Úplne alebo čiastočne zhorelo 80-85 domov a asi 100 stodôl s nevymláteným obilím a väčšina domácich a hospodárskych zvierat.

Ani dnes sme na to nezabudli. Spolu s našimi nemenšími škôlkarmi a školákmi v doprovode ich pedagógov  sme si tieto udalosti pripomenuli.

Nikdy nezabudneme!


Zoznam aktualít: