Zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu od 01.07.2020

Späť

 29.06.2020

harmonogram vyvozu odpadu

Zoznam aktualít: