Zverejnenie zámeru prevodu vlastnictva hnuteľného majetku

Späť

 28.10.2015

Obec Hermanovce nad Topľou zverejňuje v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva zámer predať majetok obce občanom obce Hermanovce nad Topľou. Predmet predaja: AVIA A 31K/4

Všetky podrobnosti nájdete v časti DOKUMENTY/OSTATNÉ DOKUMENTY OBCE/PREDAJ MAJETKU 19.10.2015Zoznam aktualít: