Anketa OcÚ zo dňa 04.10.2019 pre verejné zhromaždenie 2019 Hermanovce nad Topľou

Späť

 04.10.2019

Obecný úrad distribuoval do Vašich poštových schránok "Anketu pre verejné zhromeždenie 2019 Hermanovce nad Topľou"  pdf
Môžete ju odovzdať na OcÚ, vhodiť do schránok na budove OcÚ, v predajni Jednota alebo v Potravinách Lenky Mičkovej.
Môžete ju tiež vyplniť a odoslať aj e-mailom na e-mail starostu.Zoznam aktualít: