STRELECKÁ SÚŤAŽ 2013

Späť

 25.01.2013

Strelecká súťaž 2013
Pri príležitosti 68. výročia oslobodenia obce sa pod vedením riaditeľa školy Mgr. Jozefa Nika, konala v sobotu 19. 1. 2013 strelecká súťaž v kultúrnom dome. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo súťažiaci:

1. Prištiaková Anna, 2. Bendík Martin, 3. Rozkoš Matúš.Zoznam aktualít: