Oznámenie o strategickom dokumente

Späť

 07.05.2019

Obecný úrad Hermanovce nad Topľou Vás upozorňuje na oznámenie o strategickom dokumente (podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov) Zmeny a doplnky č. Územný plán obce Petrovce v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov z 07.05.2019.
Detaily si môžete pozrieť v časti DOKUMENTY - OZNÁMENIA.


Zoznam aktualít: