Informácie k voľbám do NR SR v roku 2020_ (2)

Späť

 22.01.2020

pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020

pdf  Informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

pdf  Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

pdf  Voľby do NR SR - Informácie pre voliča

Zverejnenie e-mailovej adresy - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.hermanovcent@gmail.com
 

Zoznam aktualít: