Pozvánka na verejne zhromaždenie občanov

Späť

 10.03.2015

Obecný úrad pozýva všetkých občanov obce na
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV
ktoré sa bude konať
14.3.2015(sobota) o 18.00 hod. v kultúrnom dome

P R O G R A M:
1. Otvorenie
2. Bytový dom – výstavba
3. Odpadové hospodárstvo
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

Zoznam aktualít: