Zverejnené návrhy VZN 12-14/2019

Späť

 12.11.2019

Boli zverejnené nové

NÁVRHY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ


Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 12/2019 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 13/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 14/2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE


Kompletné znenie návrhov nájdete v častiZoznam aktualít: