Zverejnené nové VZN 08-11/2019

Späť

 10.09.2019

Boli zverejnené nové VZN:

VZN 8/2019 - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HERMANOVCE NAD TOPĽOU O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU

VZN 9/2019 - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HERMANOVCE NAD TOPĽOU O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZRIADENEJ OBCOU

VZN 10/2019 - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HERMANOVCE NAD TOPĽOU O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ZRIADENEJ OBCOU

VZN 11/2019 - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HERMANOVCE NAD TOPĽOU O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE

Všeobecne záväzné nariadenia sú zverejnené:
https://hermanovcent.sk/index.php/dokumenty/vseobecne-zavaezne-nariadenia
 

Zoznam aktualít: