Zverejnená výzva na predkladanie ponúk zo dňa 04.10.2019

Späť

 04.10.2019

Dňa 04.10.2019  bola zverejnená

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„Oprava a modernizácia budovy garáži a dielni vo vlastníctve obce“

Všetky potrebne informácie nájdete na:

https://www.hermanovcent.sk/index.php/dokumenty/povinne-zverejnovanie/verejne-obstaravanie/zakazka-s-nizkou-hodnotou-zadavania-podla-117Zoznam aktualít: