Výsledky Referenda zo dňa 7.2.2015 v obci Hermanovce n/T

Späť

 09.02.2015

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku zo zoznamu 550
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 241
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 240
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1
  
Otázka č. 1
Počet hlasov „ÁNO": 234
Počet hlasov „NIE": 6

Otázka č. 2
Počet hlasov „ÁNO": 234
Počet hlasov „NIE": 5

Otázka č. 3
Počet hlasov „ÁNO": 234
Počet hlasov „NIE": 5

Percentuálna účasť voličov 43,8 %
Zoznam aktualít: