Usmernenia k preventívnym opatreniam proti šíreniu koronavírusu

Späť

 06.04.2020

ÚVZ SR - 04.04.2020 - Štátna karanténa pri príchode zo zahraničia

2020 04 06 opatrenie 1   2020 04 06 opatrenie 2   2020 04 06 opatrenie 3   2020 04 06 opatrenie 4   2020 04 06 opatrenie 5


ÚVZ SR - 02.04.2020 - Opatrenia k vareniu a výdaju stravy zo školských jedální určené vedúcim ŠJ a zriaďovateľom škôl

2020 04 02 opatrenia1  2020 04 02 opatrenia2  2020 04 02 opatrenia3   2020 04 02 opatrenia4  2020 04 02 opatrenia5

ÚVZ SR - 24.03.2020 - Uzatvorenie predajní v nedeľu

2020 03 25 d 1   2020 03 25 d 2ÚVZ SR - 24.03.2020 - Opatrenia pri poskytovaní sociálnych služieb

2020 03 25 c 1   2020 03 25 c 2   2020 03 25 c 3


ÚVZ SR - 24.03.2020 - Zákaz vychádzania bez rúška

2020 03 25 b 1   2020 03 25 b 2

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 19.03.2020

2020 03 20 a 1
   2020 03 20 a 2   2020 03 20 a 3   2020 03 20 a 4   2020 03 20 a 5


Informácie z Vranovskej nemocnice - 19.03.2020 - zdroj: zmovr.sk:

2020 03 19 a 1


UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 z 18.03.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu:

2020 03 19 b 1   2020 03 19 b 2   2020 03 19 b 3   2020 03 19 b 4


Infoleták - 18.03.2020 - COVID-19 - Pomoc sebe a druhým:

2020 03 18 d 1


Infoleták - 18.03.2020 - COVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia:

2020 03 18 c 1   2020 03 18 c 2   2020 03 18 c 3


Infoleták- 18.03.2020 - 10 odporúčaní pri COVID-19:

2020 03 18 b 1


Infoleták- 18.03.2020 - COVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý:

2020 03 18 a 1   2020 03 18 a 2   2020 03 18 a 3   2020 03 18 a 4


KOSIT a.s. - 16.03.2020 - Pozastavenie odvozu triedeného zberu (plasty, sklo, papier) do 31.03.2020:

2020 03 16 kosit


Združenie miest a obcí Vranovského regiónu - Aktuality - 16.03.2020 - Informácie ku KARANTÉNE a žiadostiam o PN-ku a OČR-ku:

2020 03 15 zmos aktuality1   2020 03 15 zmos aktuality2


MV SR - 16.03 2020 - Opatrenia na klientských centrách:

2020 03 16 mvsr opatrenia1   2020 03 16 mvsr opatrenia2


Opatrenie ÚVZ SR - 15.03.2020 - Opatrenie pri ohrozeni verejného zdravia - uzatvorenie prevádzok:

2020 03 15 opatrenie uvzsr1   2020 03 15 opatrenie uvzsr2   2020 03 15 opatrenie uvzsr3


Evanjelická cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Cirkev bratská - 10.03.2020 - Zrušenie bohoslužieb a ostatných cirkevných podujatí:

2020 03 10 stanovisko cirkev


ÚPSVaR Vranov nad Topľou - 10.03.2020 - Stanovisko:

2020 03 10 stanovisko uradu prace


ÚVZ SR - 09.03.2020 - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe:

2020 03 09 usmernenie hlavneho hygienika 1   2020 03 09 usmernenie hlavneho hygienika 2


09.03.2020 - ÚVZ SR - Verejná vyhláška - Zákaz verejných podujatí:

2020 03 09 zakaz verejnych podujati 1   2020 03 09 zakaz verejnych podujati 2   2020 03 09 zakaz verejnych podujati 3


09.03.2020 - ÚVZ SR - Verejná vyhláška - Izolácia v domácom prostredí:

2020 03 09 izolacia v domacom prostredi 1   2020 03 09 izolacia v domacom prostredi 2   2020 03 09 izolacia v domacom prostredi 3   2020 03 09 izolacia v domacom prostredi 4


06.03.2020 - Sekcia krízového riadenia MV SR - Usmernenie pre obce:

2020 03 06 usmernenie pre obce koronavirus    2020 priznaky koronavirusRÚVZ - 28.02.2020 - Informačné letáky o koronavíruse

2020 02 28 koronavirus 1   2020 02 28 koronavirus 2   2020 02 28 koronavirus 3
Zoznam aktualít: