Zverejnený návrh VZN 7/2019

Späť

 23.10.2019

Bol zverejnený nový

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
číslo 7/2019

O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU

Kompletné znenie návrhu nájdete v časti

Zoznam aktualít: