Zverejnené návrhy VZN

Späť

 03.05.2019

Zverejnené návrhy všeobecne-záväzných nariadení obce Hermanovce n.T.  - info tu
-
VZN č. 3/2019 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi - info tu
-
VZN č. 4/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa - info tu
-
VZN č. 5/2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2012 o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov v obci Hermanovce nad Topľou - info tu
-
VZN č. 6/2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 2/2007 o určení manipulačných poplatkov obce Hermanovce nad Topľou - info tuZoznam aktualít: