Zverejnený návrh dodatku 1 k vzn 1/2020

Späť

 24.02.2020

Obec 24.02.2020 zverejnila:

NÁVRH DODATKU č. 1 VZN č. 1/2020 O ÚHRADACH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU zo dňa 24.02.2020

Bližšie informácie nájdete v časti:
DOKUMENTY / VŠEOBECNO-ZÁVÄZNÉ NARIADENIAZoznam aktualít: