15.01.2020 zverejnené nové návrhy

Späť

 15.01.2020

Obec zverejnila nové návrhy:

NÁVRH - ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE zo dňa 15.01.2020
NÁVRH - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE zo dňa 15.01.2020
NÁVRH - VZN 15/2020 O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU zo dňa 15.01.2020

Bližšie informácie nájdete v časti:
DOKUMENTY / OSTATNÉ DOKUMENTY OBCE
a v časti
DOKUMENTY / VŠEOBECNO-ZÁVÄZNÉ NARIADENIA


Zoznam aktualít: