Oznámenie z OÚ zo dňa 18.12.2019

Späť

 18.12.2019

OÚ Vranov n.T., pozemkový a lesný odbor - Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom zo dňa 18.12.2019 tu.


Zoznam aktualít: