Fotoreportáž zo Dňa úcty k starším 2019

Späť

 05.11.2019

Deň úcty k starším zorganizovala Obec Hermanovce nad Topľou spolu s Úniou žien, Materskou a Základnou školou v Hermanovciach nad Topľou. Kultúrny program spestril aj FS Bystrančan a skupina Basawell.

{datsopic:320 left} {datsopic:321 left} {datsopic:322 left} {datsopic:323 left} {datsopic:324 left} {datsopic:325 left} {datsopic:326 left} {datsopic:327 left} {datsopic:328 left} {datsopic:329 left} {datsopic:330 left} {datsopic:331 left} {datsopic:332 left} {datsopic:333 left} {datsopic:334 left}  {datsopic:335 left}
Zoznam aktualít: