Informačný list MAS Slanské vrchy 1/2020

Späť

 22.01.2020

Zverejňujeme prvé číslo INFORMAČNÉHO LISTU MAS, ktorý prináša krátke správy o dianí v MAS Slanské vrchy – Topľa, ktorý jeho autori plánujú vydávať minimálne 1x štvrťročne. Očakávajú aj Vaše krátke príspevky z aktuálnych podujatí v regióne, prípadne aj iné zaujímavé informácie, s ktorými sa chcete podeliť s ostatnými členmi MAS a verejnosťou. Vítané sú aj Vaše krátke prezentácie ako členov MAS. Príspevky očakávajú na mailovej adrese (mas.svtopla@gmail.com). 
Pre prvých troch prispievateľov je pripravená malá pozornosť od našich regionálnych remeselníkov.

2020 1 mas slanske vrchy

Zoznam aktualít: