Informácie k voľbám do NR SR konajúcim sa 29.02.2020

Späť

 22.01.2020

pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020

pdf  Informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

pdf  Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

pdf  Voľby do NR SR - Informácie pre voliča
---

Zverejnenie e-mailovej adresy - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
ocu.hermanovcent@gmail.com

---

Miesto vyhradené na vylepovanie predvolebných letákov:

2020 volby nr 1

2020 volby nr 2Zoznam aktualít: