Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Bystré

Späť

 05.02.2019

Upozornujeme občanov na:

pdf  Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Bystré

Vysvetlenie nájdete v:
pdf  Sprievodný list Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Bystré


Zoznam aktualít: