Zverejnená výzva na predkladanie ponúk zo dňa 13.08.2019

Späť

 13.08.2019

Dňa 13.08 2019  bola zverejnená
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„Výstavba detského ihriska pre potreby obce“.

Všetky potrebne informácie nájdete na:

https://www.hermanovcent.sk/index.php/dokumenty/povinne-zverejnovanie/verejne-obstaravanie/zakazka-s-nizkou-hodnotou-zadavania-podla-117Zoznam aktualít: