AKO UDRŽAŤ POPLATOK ZA ODPAD V NAŠEJ OBCI

Späť

 02.12.2019

AKO UDRŽAŤ POPLATOK ZA ODPAD V NAŠEJ OBCI - Do roku 2020 musíme dosiahnuť min. 50% mieru recyklácie odpadov v obci - ďalšie informácie pdf


Zoznam aktualít: