Upozornenie na novú povinnosť nájomcov poľnohospodárskej pôdy - oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Späť

 22.01.2019

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor upozorňuje, že pri nájme poľnohospodárskej pôdy vznikaju nájomcom nové povinnosti - zasielanie sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom. Podrobnejšie info najdete v časti ostatné dokumenty obce.


Zoznam aktualít: