Informácie zo zasadnutia OcZ

Späť

 22.07.2015

Informácie z posledného zasadnutia obecného zatupiteľstva konaného dňa 26.06.2015 si môžete pozrieť v časti DOKUMENTY/OSTATNÉ DOKUMENTY OBCE.Zoznam aktualít: