Výzva motorkárom

Späť

 26.03.2020

Agrodružstvo Bystré

dôrazne vyzýva a upozorňuje majiteľov terénnych automobilov, štvorkoliek a motoriek,

aby nevyužíval na prejazdy týchto svojích dopravných prostriedkov
porasty kultúrnych plodín Agrodružstva Bystré
vrátane trvalých trávnych porastov, t. j. lúk a pasienkov.

Polia a lúky sú v súčasnosti zamokrené a prejazdami techniky spôsobujú družstvu značné škody na porastoch. Agrodružstvo Bystré týmto upozorňuje, že v prípade zistenia takýchto priestupkov budú dotyčné osoby riešené v súčinnosti s políciou prísnymi finančnými postihmi.


Zoznam aktualít: