Oslava Medzinárodného dňa žien 2019

Späť

 18.03.2019

V každodennom zhone pod tlakom povinnosti si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Zišli sme sa na oslave, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok najdrahších bytostí – sviatok všetkých žien.
Medzinárodný deň žien pripadajúci každoročne na 8. marec je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorkských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.
Dátum 8. marec sa ustálil až po 1. svetovej vojne, najmä pod vplyvom veľkej demonštrácie v Petrohrade v roku 1917 tesne pred Februárovou revolúciou. Sviatok sa rýchlo rozšíril, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickú socialistickú obdobu Dňa matiek. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, obnovený bol po roku 1945.
Aj my sme sa rozhodli tento sviatok osláviť a preukázať ženám náležitú úctu.
Ženy, ste základným kameňom našich rodín. Hlboko sa skláňame pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou ale i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného života. Pri príležitostí Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom zaželal predovšetkým pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch Vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolestí a smútku, aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.
Špeciálne sa mi dovoľte poďakovať Únii žien pôsobiacej v našej obci za organizáciu osláv.
starosta obce

{datsopic:250 left}{datsopic:251 left}{datsopic:252 left}{datsopic:253 left}{datsopic:254 left}{datsopic:255 left}{datsopic:256 left}{datsopic:257 left}{datsopic:258 left}{datsopic:259 left}{datsopic:260 left}{datsopic:261 left}

Zoznam aktualít: