Informácie k pomoci v súvislosti so zemetrasením

Späť

 14.11.2023

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou – zemetrasenie a v dôsledku vzniku škôd  na majetku občanov  Vám prinášame informácie k:
- dvom formám pomoci pre fyzické osoby,
- jednej forme pomoci pre právnické osoby.
V príložených súboroch nájdete postupy na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci po vyhlásenej mimoriadnej situácii, podľa §28a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a postupy na poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické a právnické osoby podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Zoznam aktualít: