Oznam - dôležité!

Späť

 20.02.2024

Vážený spoluobčania.

Dnes vo vaších schránkach:

- anketový lístok k bytovej politike obce,

- oznámenie o mieste a čase konania  volieb,

- vrecia na separovaný zber odpadov.


Zoznam aktualít: