Oznam MŠ a ZŠ

Späť

 30.11.2022

 Vážení rodičia detí MŠ a ZŠ Hermanovce n./T!
Srdečne Vás pozývame na štvrťročný celoškolský triedny aktív rodičov detí MŠ a ZŠ Hermanovce    n./T., ktorý sa uskutoční vo štvrtok 01.12.2022 o 16.00 hodine v kultúrnom dome v Hermanovciach n.T.

Zoznam aktualít: