Prešov - Obnov dom

Späť

 17.10.2022

Vážení spoluobčania,
Slovenská agentúra životného prostredia v rámci plánu obnovy poskytuje príspevok na obnovu rodinných domov.
Príspevok môžete použiť na zateplenie domu, strechy, výmenu okien a iné opatrenia. Najbližšia regionálna kancelária, kde vám odborne poradia je
v Prešove na ulici Levočská 3. Viac informácií sa dozviete na webstránke www.obnovdom.sk alebo telefonicky na bezplatnej Zelenej linke 0800 144 440.

Zoznam aktualít: