Referendum 2023

Späť

 18.01.2023

Oznam o hlasovaní mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) pre Referendum konané dňa 21.01.2023 v čase od 07:00 do 22:00 hod. v sále kultúrneho domu Hermanovce nad Topľou
V zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti a to len v územnom obvode volebného okrsku.“
Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) môže volič osobne, alebo prostredníctvom inej osoby:
* do piatka 20. januára 2023
osobne na obecnom úrade v Hermanovciach nad Topľou, alebo
na telefónnom čísle 057/44 92 637, a to v úradných hodinách.
* v deň konania referenda, t.j. v sobotu 21. januára 2023
priamo vo volebných miestnostiach, alebo na telefónnom čísle: 057/44 92 637.

Oznam
Referendum sa uskutoční dňa 21. januára 2023 (sobota). Hlasovacia miestnosť bude otvorená v kultúrnom dome v čase od 07:00 do 22:00. 


Zoznam aktualít: