Rekonštrukcia lesnej cesty - uzávera

Späť

 03.05.2024

Oznamujeme všetkým obyvateľom obce, návštevníkom ako aj širokej verejnosti, že od pondelka 6.5.2024 od 6:00 do ukončenia prác 10.5.2024 bude lesná cesta nad obcou z dôvodu rekonštrukcie ÚPLNE UZAVRETÁ pre všetky druhy motorových vozidiel! Žiadame preto všetkých, aby túto uzáveru rešpektovali a nevstupovali na cestu! Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie uzávery.


Zoznam aktualít: