Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis detí do MŠ

Späť

 02.05.2022

Materská škola Hermanovce nad Topľou po dohode
so zriaďovateľom obce Hermanovce n./T. a v súlade s legislatívou vyhlasuje :
Zápis detí do MŠ Hermanovce n./T. pre školský rok 2022/2023 nasledovne

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ :
od 02. mája 2022 – do 31. mája 2022
Forma a priebeh zápisu :
• deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
• rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ je doručené rodičom
• Podávanie žiadosti : rodič môže podať žiadosť:
- osobne,
- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
- e-mailom
• Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, je postup pri prijímaní nasledujúci:

1) prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou
2) deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku
3) deti vo veku 3- 4 rokov( podľa dátumu narodenia)
4) deti mladšie ako 3 roky

• Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky rodič oznámi riaditeľke MŠ a to z dôvodu rezervácie miesta v MŠ na nasledujúci školský rok.

• Zákonní zástupcovia detí, ktoré prejavia záujem o zapísanie dieťaťa do MŠ Hermanovce
n./T. zavolajú – skontaktujú sa s riaditeľkou materskej školy, ktorá im elektronicky – poštou doručí potrebnú prihlášku. Alebo si ju osobne vyzdvihnú v materskej škole.
Prihlášku môžete nájsť aj na webovej stránke MŠ:
https://mshermanovce-nt.webnode.sk/dokumentacia/

Prijatie dieťaťa:
Po skončení zápisu MŠ rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm.a) znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Písomne rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy dostanú zákonní zástupcovia detí do 30. júna 2022.
Ohľadom akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku MŠ.
Kontakt:
Mgr. Mária Kriváková
Materská škola Hermanovce nad Topľou 116
T. č. 0915 950 637, mail: ms.hermanovce@post.sk

Ďakujeme za spoluprácu.
Mgr. Mária Kriváková
riaditeľka MŠ

Zoznam aktualít: