Zmena času

Späť

 30.03.2024

Čas na hodinkách si budeme meniť 31. marca 2024 (v nedeľu), kedy si o 2.00 hodine posunieme čas na 3.00 hodinu, a tak bude noc kratšia o hodinu.

Zoznam aktualít: