Zónová tarifa

Späť

 08.07.2024

Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ zavedú tzv. zónovú tarifu, ktorá prinesie zmeny v druhoch a sadzbách cestovného. Novinkou bude prestupný lístok aj časový predplatný lístok od denného až po ročný. Nová tarifa prinesie výhody najmä pravidelným cestujúcim.

https://www.facebook.com/idsvychod/videos/3890001387901338/

https://idsvychod.sk/o-zonovej-tarife/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1_4fVN2wv3FaYJI8stiw20vNgEYjgrQEvy41mS07aZ174zk_5K8KncMKw_aem_oqWeEFqxXRj-V_VylZ4SYA


Zoznam aktualít: