Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Začiatok školského roku 2020/2021

 01.09.2020

Vážení rodičia!

Začiatok školského roka 2020/2021 je 2.9.2020 o 8.00 hod. Týmto dátumom začína riadne školské vyučovanie, dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Každý žiak musí mať pri vstupe do budovy rúško, náhradné rúško vo svojej skrinke a hygienické vreckovky – náhradné tiež vo svojej skrinke. Ostatné dezinfekčné a hygienické prostriedky zabezpečuje zriaďovateľ školy. Vyhýbame sa zhromažďovaniu pred budovou školy.  Žiaci nepoužívajú svoje bavlnené uteráky, ale papierové obrúsky k tomu určené. V interiéri žiaci 1. stupňa majú rúška len odporúčané, ale žiak nosí rúško vo vnútorných priestoroch školy -mimo svojej triedy. Snažíme sa dodržiavať základné pravidlo R-O-R (ruky – odstup – rúško). Rodičia žiakov nevstupujú do školy, výnimkou je 2.september 2020, kedy môžu so žiakom 1. ročníka prísť do školy jeden alebo aj obidvaja rodičia. Vstup do školy ráno bude cez vchod materskej školy, odchod po vyučovaní, činnosti ŠKD bude cez vchod základnej školy. O 8.00 hod. ráno sa uzamkne vchod a vstupná brána do MŠ. Počas septembra - októbra sa môže situácia zmeniť kvôli zatepľovaniu budovy školy. Ráno pri vstupe žiakov bude prebiehať ranný filter – meranie teploty, vizuálna kontrola zdravotného stavu. Každý žiak prinesie do školy 2.9.2020 vypísané a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiZdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. Pri neprítomnosti žiaka na vyučovaní po troch idúcich dní za sebou, musí zákonný zástupca žiaka opätovne doručiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti pri jeho návrate do vyučovacieho procesu. Do 14.9.2020 nespájame žiakov na vyučovaní z rôznych tried. Od 14.9.2020 sa budeme riadiť podľa pokynov v zmysle jednotlivých fáz, ktoré sú zverejnené na dverách školy. Pri stravovaní v školskej jedálni platia zvýšené hygienické opatrenia. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory. Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky. Škola, rodič, pracovník školy nekontaktujte RÚVZ. Ohľadom krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1.10.2020.

Mgr. Jozef Niko

Prevádzka MŠ začína o 7:15 podľa pokynov doručených v listinnej podobe každému rodičovi dieťaťa.

Mgr. Mária Kriváková

V piatok – 4.9.2020 sa o 16.30 uskutoční spoločné stretnutie rodičov - ZRŠ materskej a základnej školy v kultúrnom dome v Hermanovciach n/T. Stretnutie sa organizuje z dôvodu vysvetlenia organizačných pokynov zriaďovateľa – riaditeľa školy. Účasť rodičov nutná. Vstup s rúškom.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >