Zápis do 1. ročníka

Späť

 21.03.2024

Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025
Pozývame Vás týmto na zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025 – t. j. deti, ktoré dosiahli/dosiahnu v školskom roku 2023/2024 (k 31.augustu 2024) vek 6 rokov, prípadne mali odklad povinnej školskej dochádzky v predchádzajúcom školskom roku.
Zápis sa uskutoční 2. apríla 2024 od 8.00 hodiny v budove ZŠ Hermanovce n/T.
Rodičia alebo dieťa, ktoré by sa nemohlo zúčastniť zápisu v danom
termíne, dohodnú si náhradný termín s riaditeľom školy.
Všetky ďalšie potrebné informácie Vám poskytne riaditeľ školy telefonicky, mailom, osobne. K zápisu potrebujete rodný list dieťaťa – jeho kópiu, občianske preukazy oboch rodičov (ich kópie), príp. zákonného zástupcu.
Kontakt: Mgr. Jozef Niko, ZŠ Hermanovce nad Topľou 116, 0908/375 490,
jniko@centrum.sk

Zoznam aktualít: