Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Hermanovce n/T

Späť

 02.05.2022

Verejné  prerokovanie za účasti spracovateľa sa uskutoční dňa 11.5.2022  o 17:00 hod v zasadacej miestnosti obce Hermanovce nad Topľou. 

(v texte už zverejneného dokumentu formálna chyba - Záborské) 


Zoznam aktualít: